BIGMAT home of builders

STAVRAD

Najčatejšie otázky našich zákazníkov

Home Služby Najčatejšie otázky

Zarastá mi strecha a strešná krytina machom, dá sa s tým niečo robiť?

Samozrejme áno. Existuje niekoľko prípravkov na odstránenie machu zo strechy. Je to však riešenie, ktoré je nutné opakovať pravidelne v intervaloch závislých od rozsahu výskytu machu a rias na streche. Preto je potrebné pri výbere strešnej krytiny prihliadať na povrchovú úpravu škridly, klimatické podmienky a miesto na ktorom plánujeme stavať, prípadne rekonštruovať.

Ktorú strešnú krytinu odporúčate pri rekonštrukcii strechy?

Je veľmi dôležité brať do úvahy únosnosť strešnej konštrukcie, ale určite by som odporúčal tvrdú, skladanú strešnú krytinu, ktorá je v porovnaní s ľahkými strešnými krytinami pevnejšia a odolnejšia voči poveternostným vplyvom (dážď, sneh, vietor), čím lepšie chráni samotnú stavbu pred poškodením. Potom už záleží na investorovi, aká strešná krytina bude vhodná či betónová alebo keramická krytina.

Do povalových priestorov novej strechy sa mi dostali vrabce.

Dá sa s tým niečo urobiť? Dá sa to reklamovať?
Je to dosť bežný jav, ktorý vzniká tým, že v odkvapovej časti strechy chýbajú prvky zabraňujúce vniku vrabcov do povalových priestorov (ochranná mriežka a vetrací pás). Je potrebné si s montážnou firmou prediskutovať dôvod, prečo spomínané prvky použité neboli. V prípade, že ste neboli s potrebou použitia tohto príslušenstva oboznámení, alebo sa realizátor svojvoľne rozhodol montáž vynechať, je to určite predmetom reklamácie.

Aký rozdiel je medzi pálenou škridlou a betónovou?

Ešte pred začatím realizácie strechy si treba overiť odbornú znalosť pokrývačov o materiáloch, ktoré chceme na streche použiť, či sa s daným typom krytiny a príslušenstva už niekedy stretli.
Počas realizácie je potrebné dodržiavať normy a postupy stanovené výrobcom. Špeciálny dôraz je potrebné venovať riešeniu detailov, ako sú: montáž úžľabia, ukončenie hydroizolačnej fólie v odkvapovej hrane, montáž prvkov pre odvetranie strechy, prekrytie a napájanie hydroizolačnej fólie, riešenie a montáž odkvapového systému…

Aké sú u nás najčastejšie typy striech a aké sú ich výhody?

Najčastejšie sa u nás vyskytujú sedlové, valbové, manzardové a pultové strechy.
Výhodou strechy môže byť jej jednoduchý tvar – čím menej detailov na streche, tým je riziko zlej montáže nižšie, s čím súvisí aj riziko zatečenia strechy. Pri komplikovanejších strechách dosiahneme členitejší tvar, čím je strecha na pohľad zaujímavejšia a atraktívnejšia. Taktiež samotná realizácie obytných častí v podkroví pri členitejšej streche prináša viacero možností.

Akú životnosť má plechová strecha v porovnaní s betónovou alebo hlinenou strešnou krytinou?

Betónová alebo hlinená strešná krytina vďaka svojej robustnosti a väčšej hmotnosti v porovnaní s plechovou krytinou lepšie odoláva náporom silného vetra a nepriazni počasia, čím lepšie chráni stavbu pred jej poškodením a tým predlžuje životnosť celej strechy.

Poraďte nám pri výbere škridly. Betónová alebo pálená strešná krytina?

Bramac, Mediterran, alebo Tondach? Ak neberiem do úvahy cenu.
Pri výbere vhodnej strešnej krytiny – škridly je potrebné brať do úvahy sklon a tvar strechy, ktorý chceme dosiahnuť a tomu prispôsobiť vhodný typ krytiny. Samozrejme netreba zabúdať na kvalitu a technické parametre, ktoré má strešná krytina, ako je napr. presnosť tvaru škridly ako aj jej nasiakavosť (zväčša vyjadrená v percentách).
Čím je nižšie percento nasiakavosti škridly, tým je menšia pravdepodobnosť, že sa do nej dostane voda, ktorá v zime zamrzne a dôjde tak k poškodeniu škridly (roztrhnutiu) a následnému zatečeniu.